Ježiš a jeho milosť – Jesus plus nothing equal everything

 

65496_10150684774651998_872619764_nDnes by sme Vám chcela ponúknuť zamyslenie, ktoré ma zaujalo tento týždeň. Tiež som  prechádzala rôznymi fázami vieri a dospela som k záveru, že Boh nás všetkých miluje nesmiernou láskou a čaká na každého z nás. Nepozerá na naše zle alebo dobré skutky, ale skúma naše srdcia a vidí v nich Ježiša, ktorý to všetko dokončil za nás na kríži. Takže keď plníme jeho vôľu a robíme dobré skutky to nie je preto, lebo chceme byt dobrými kresťanmi a snažíme sa dostať do neba, ale robíme to z lásky k Bohu a poďakovaním za to, že nám dal život večný skrze Krista.  2 list Efezanom 2:8-9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“  Tu je zamyslenie od Martina –Si mŕtvy hriechu.

 

This week I have heard great sermons from Tullian Tchividjian  he is focus on Grace. You can  listen whole  cermons here –  Romans.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *