Začnite odpustením – Popolcová streda

Ash-Wednesday-Images-4Dnes sme boli v kostole a odchádzali sme z krížom na čele a vetou: ” Si prach a v prach sa obrátiš”

Boh nás vyzýva aby sme odpustili, tím čo nám ulížili…..Nie je to jednoduché ale potrebné… “Ježiš na kríži povedal: Odpusť im Pane, lebo nevedia čo robia”  Takisto nám Boh odpustil naše hriechy, ktorých je nespočetne veľa……

Dobrý članok o odpustení si môžete prečítať na  stránke  NAHLAS

Prajem Vám požehnané pôstne obdobie aby ste sa priblížili  k tomu, ktorý bol pre nás umučený,  ukrižovaný  ale 3 dňa vstal z mrtvých, aby  sme s ním mohli žiť vnaveky.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *