Biblia – zlatá kniha…… Kniha pre všetkých. Pre neveriacich ju veľmi odprúčam, aby si urobili názor v čo a prečo neveria a pre veriacich je to zlatá kniha pravidiel, ale hlavne kniha, ktorá rozpráva o  spasení duší a odpustení hriechov cez príchod  Ježiša Krista.

Ak nemáte doma Bibliu na internete je veľa verzii stačí si vybrať  a taktiež plány podľa ktorých môžete študovať.

Ak ste nový kresťan alebo nemáte skúsenosti s Bibliou, začnite čítať  Nový zakon Jána a postupne všetko ostatné. Biblia je kniha Kníh, ktorá Vám, dá najlepší návod na život, nádej, povzbudenie, pokoj,lásku a hlavne vzťah zo živým Bohom.  “Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k Vám “Jak 4:8.    Môžete sa opýtať prečo chcem čítať Bibliu a načo to všetko robím? Chcem sa naučiť viac o Bohu a jeho nesmiernej láske k nám. Chcem byť nasledovníkom Krista, ktorý za mňa zomrel a na 3 deň vstal z mŕtvych, aby som mohla mať  po smrti večný život s ním.

Prajem Vám požehnaný týždeň.

 

 

Leave a Reply