Prevzaté z Misie.sk

Tak veľmi túžim, aby sa rozplynula tvoja odmietavosť i chladná uzavretosť. Aby si mi znova pozrel do očí. Veď ti vychádzam v ústrety na všetkých tvojich cestách, a predsa som ešte nikdy k tebe nesmel pristúpiť…Ja, tvoj Boh.
Tak veľmi túžim s tebou prebývať, byť ti nablízku a pomáhať ti znášať všetky bremená. Veď ti vychádzam v ústrety vo všetkých tvojich želaniach, a predsa som ešte nikdy nesmel žiadne z nich splniť… Ja, tvoj Boh.
Tak veľmi túžim, aby si ma vpustil do svojho smútku, trápení, do svojich porážok i svojho plynúceho času. Veď ti vychádzam v ústrety do všetkých tvojich väzení, a predsa som ťa ešte nikdy nesmel oslobodiť… Ja, tvoj Boh.
Tak veľmi túžim znova sa zrodiť v tvojom meste, na tvojej ulici, v tvojom dome a v tvojom srdci. Veď ti vychádzam v ústrety od večnosti k večnosti –a hľadám len teba! JA, TVOJ BOH!

Leave a Reply