Ďaľšia povzbudivá časť Biblie, ktorú rada čítam sú Pavlove listy. Jeho obrátenie a celá dlhá cesta k viere v Ježiša, nám môže veľa povedať.

Prajem Vám v tomto pôstnom čase veľa krásnych duchovných chvíľ a momentov. Mne ich momentálne vytvára náš malý. Vždy keď jeme a nepomodlím sa pred jedlom, malý si spomenie, spojí rúčky a hovorí amen, amen.
Tu je úryvok z listu Rimanom
“Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Ako je napísané: “Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.”
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, A ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.”
Rim 8 , 35-39

Leave a Reply