Jesus_season2gifMáme pred sebou najkrajšie sviatky v roku. Radostné očakávanie Vianoc. Vianoce pre nás kresťanov znamenajú, že sa nám narodil Spasiteľ a Vykupiteľ. Boh ktorí nás tak veľmi miluje poslal na Zem svojho Syna. Prišiel na svet ako chudobné dieťa on kráľ kráľov, žil náš život, cítil naše bolesti a zobral na seba všetky naše hriechy. Chcel nás opäť zjednotiť s Bohom. Prišiel z lásky k nám a mi sme ho pribili na kríž. Ale Boh ho na tretí deň vzkriesil vzmrtých. Priniesol spásu pre každého, kto v neho uverí. On je cesta, pravda a život.

Prajem Vám krásne a radostné Vianoce, aby sme si uvedomili viac a viac, že patríme Ježišovi, ktorý nám dal večný život. Radujme sa z jeho narodenia tieto Vianoce a rozdávajte lásku, nádej a vieru.

Leave a Reply