Ako titul hovorí Boh je s nami. Kráča vedľa nás a je nám na blízku. Aj keď si to neuvedomujeme a nesprávame sa podľa toho. Naše modlitby sú odriekanie našich prianí a želaní alebo našich problémov. Ak by sme si zakaždým uvedomili, že ten ku ktorému sa modlíme je živý a je tu ,určite by naše modlitby vyzerali inak.  Chýba nám dôvera v Boha. Najopakovanejší príkaz, ktorý Ježiš za svojho života vyslovil bolo ” NEBOJTE SA”   A mi sa stále bojíme, nedôverujeme a neveríme, že ten čo stvoril nebo a Zem, ten čo pozná všetky hviezdy po mene, ten čo vykonal toľko zázrakov,  nám môže pomôcť. Opakovane omieľame tie iste prosby tisíc krát a nenechávame priestor Bohu, aby vykonal svoje riešenie  v  pravý čas. Bojíme sa okolností, ktoré nemôžeme zmeniť, bojíme sa budúcnosti ktorú nepoznáme, bojíme sa samých seba a vlastných skutkov….

Skúsme si všetci tento týždeň pri modlitbe uvedomiť, že Boh je živý a je pri nás a počuje naše náreky a prosby. On na nás nezabudol. Sme jeho  milované deti. V Biblii je napísané, že máme spočítané všetky vlasy na hlave. On nás tak veľmi miloval, že poslal svojho jednorodeného Syna na smrť aby nás zachránil. Ježiš povedal: Kto vo mňa uverí bude mať život večný. Prajem požehnaný týždeň.

Leave a Reply