Veľa krát si neuvedomujeme, že Boh nás nesmierne miluje. Stará sa o svoje stvorenia, aj keď to niekedy tak necítime. Jeho časovanie je iné ako naše. V Jeremiašovi 29 /17 sa dočítame “Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.”
Vidí do búdúcnosti a jeho plány sú oveľa lepšie ako tie naše. Boh nie je stroj, do ktorého hodíme korunu, pomodlime sa a čakáme, že nám vypadne to čo chceme. Odpovedá na naše prosby postupne podľa jeho planu s nami. Je Naš Stvoriteľ a môže si s nami robiť čo chce . Ale on je taký veľkorysý, že nám dal slobodnú vôľu a možeme sa rozhodnúť pre neho alebo proti nemu. Možeme sa rozhodnúť pre správnu cestu, ktorá je vačšinou ťažká,  lebo nám hovorí, aby sme zobrali naše kríže a trápenia a nasledovali ho. Alebo sa možeme rozhodnúť  pre ľahšiu, ale veľmi neistú cestu, ktorá vedie do zatratenia. Na nej si časom uvedomíme, že nám neprináša pokoj a radosť do duše, ale len ďaľšie trápenie. Cesta s Kristom vedie k víťazstvu, pokoji a láske. Prisľúbenie ktoré nám dáva Boh : “Ani oko nevidelo ani ucho nepočulo čo má Boh pripravene pre tých, ktorí ho milujú ” hovori za všetko.
Prajem Vám požehnaný týždeň plný radosti, zázrakov a lásky s Kristom našim Spasiteľom.

 

 

Leave a Reply