Dnes ako som počúvala kázeň a zároveň naháňala Nadinku  po kostole som si uvedomila, ako sa veľa krát zaoberám vecami,  ktoré nie sú také podstatné. Čo navariť, kedy budem upratovať, čo treba nakúpiť……Poznáte príbeh Marty a Márie z písma?  Mária si  vybrala lepší podiel, trávila čas s Ježišom. Marta bola veľmi dobrá v obsluhovaní a dávaní. Ale tu vidíme, aké dôležité sú vzťahy. Je dobré sa niekedy zastaviť, prehodnotiť naše priority a vrátiť sa opäť na začiatok. Skúste stráviť viac času so svojimi blízkymi, pomôcť, vypočuť a v neposlednom rade ďakovať Bohu za to čo máte. Život bude oveľa krajší a zmysluplnejší.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *