Boh je v jeho prisľúbeniach stály a nemenný. Mi ľudia, meníme naše rozhodnutia podľa  nálad a situacíi v akých sa práve  nachádzame. Dobre to môžeme vidieť z príbehu Mojžiša. Vyviedol ľudí z Egyptského zajatia, čo si tak dlho priali  a predsa neboli spokojní. Reptali na jedlo, kľaňali sa novým bohom.  Stála ľudská nespokojnosť a nepokoj, ktorá nás všetkých prenasleduje. Ako je napísané : Moja duša nenájde pokoj,  kým nespočinie v Bohu.

Prajem Vám tento týždeň aby ste pocítili radosť a pokoj skrze toho, v ktorého ste uverili.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *