S údivom sledujem deti, aké sú otvorené,  priame a hlavne veriace. Keď sa im niečo nepáči, dajú Vám to ihneď najavo. Keď im niečo sľúbite, veria tomu bez pochýb a dôverujú Vám. Až teraz chápem slová z Biblie kde sa hovorí. “Ak nebudete ako deti, nevstúpite do nebeského kráľovstva.” Ježiš  nepotrebuje  našu  dokonalosť a “dospeláckosť”,  ale našu detskú dôveru.  

Prajem Vám krásny týždeň plný radosti a lásky.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *