Prajem všetkým úspešný týždeň v čomkoľvek sa nachádzate. Aké je zaujímavé,  ako naše životy majú určité časti a  etapy. Ja sa teraz nachádzam v jednej úžasnej, ktorá sa nazýva materstvo a veci s tým súvisiace.

Z hľadiska viery, by som to nazvala vďakyvzdanie. To je to, čo chcem teraz ponúknuť Bohu. Ďakovať mu za všetko, čo mi dal. V Biblie som práve dočítala Skutky Apoštolov. Je úžasné pozorovať, ako boli prvý kresťania družní a žili spolu. Je to jedna z mojich obľúbených častí Písma. To nadšenie, ktoré vychádza z pravdy, v  ktorú uverili. Je to ako keď sa zaľúbite do človeka. Chcete byť v jeho prítomnosti čo najčastejšie a tešíte sa, keď ho opäť stretnete. Všetkým  neveriacim prajem zažiť tento  nový zrod viery a nám kresťanom prajem, aby sme sa opäť “zaľúbili” do Boha a jeho prítomnosti.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *