Boh je úžasný a život s ním je plný nádeje a pokoja. Prajem Vám krásny týždeň a tu je modlitba na dnešnú nedeľu.

Oslava Boha(Ž 95(94), 1-7)
Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.
Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ.
V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty.
Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Leave a Reply