Človek veľa krát pocituje strach z neznámeho, z budúcnosti, z chorôb….Vytvárame si rôzne scenária čo bude, keď bude…..Strácame spojenie s realitou a žijeme v budúcnosti alebo stále spomíname na minulosť. Skúsme žiť v prítomnom momente a nebáť sa života. V Biblii je napísane ako sa Boh stará o poľné kvety a vtáky, ktoré sú jeden deň tu a druhý deň sa hodia do pece…… O čo viac sa stará o ľudí. On nás stvoril a miluje nás otcovskou láskou. Ježiš nám sľubil, že bude s nami až do skončenia sveta, takže radujte sa lebo mu patríte.
Tu je pieseň Whom Shall I Fear
http://www.youtube.com/watch?v=qOkImV2cJDg

Prajem požehnaný týžden

Leave a Reply