Zdravým všetkých mojich čitateľov. Čas tak veľmi letí a čoskoro máme Vianoce.  Vianoce som veľmi neobľubovala, ale odkedy mám deti, tak ich milujem. Tie malé každoročné tradície čo máme, sú super. Očarenie a radosť z darčekov, svetielka v detských očkách. Z hľadiska vieri si viac v tento čas uvedomujem, ako nás Boh miluje. Poslal jednorodeného syna na svet, aby nás s ním zmieril. Nádherný darček pre všetkých. Prajem Vám krásne prežitie Adventu, skúste sa pozastaviť v tom zhode a poďakovať  Bohu za ten najlepší dar, čo nám mohol dať Spasiteľa Sveta.

Leave a Reply