Všetkým prajem peknú nedeľu. Ráno sme sa zobudili do búrky a dažďa. Jedna výhoda je, že s Lukym môžeme dnes prediskutovať počasie a pre zmenu mi môže povedať, že prší a nie, že je “sunny”. Máme týždeň školy za sebou. Aby som to uviedla na správnu mieru. Luky má 5 a pol roka a chodí do Kindegarden, čo je rátané ako začiatok školy v USA. Na Slovensku je to prípravka. University model school je súkromná  škola, kde 2 dni je v škole a 3 dni učím doma podľa osnov školy. Pre našu rodinu táto alternatíva bola najprijateľnejšia. Teším sa na novú výzvu, kde sa popri malom budem učiť angičtinu aj ja.  Učenie podľa Phonetic and Sounds sa mi zdá oveľa logickejšie ako memorovanie slov. Pripomína mi to ako sme sa učili mi  gramatiku v škole. Všetko ide cez slabiky, spoluhlásky, samohlásky a logické spájanie slov.

Budem Vás priebežne informovať ako to zvládame. Jedno je isté náš dom je hore nohami, záhrada je zanedbaná, v skrini nemám upratané veci, podľa toho ako by som chcela, ale mám dobrý pocit, že som dala niečo môjmu dieťaťu a ono si to bude pamätať. Na seminári, ktorý som absolvovala tento týždeň ohľadom výučby som si uvedomila dôležitú vec. Ak chcete, aby ste mali dobré vzťahy s Vašim dieťaťom trávne s ním čas. Treba byť s nim nie len navonok, ale s celým svojim Ja v prítomnej chvíli. Počúvať ho, venovať sa mu. Vráti sa Vám to tisíckrát v budúcnosti.  Ja viem, pri našich každodenných povinnostiach, máme málo času ale niekedy stačí len chvíľka urobiť niekoho šťastným a tá ostane v pamäti na veľmi dlho.

Prajem požehnanú  nedeľu nám maminám veľa trpezlivosti pri výchove našich ratolestí.

PS: Mám dve deti v škole, Nadinka je tiež super žiačka.

Leave a Reply