009Náboženstvo ma vždy fascinovalo. Spoznala som rôzneho kultúry a ľudí rôznych náboženstiev. Keď som naposledy letela z Európy, sedel vedľa mňa mladý muž a začali sme sa rozprávať. Dostali sme sa až na rozhovor o viere a povedal mi, že je ateista lebo je veľmi ťažké si vybrať, ktoré náboženstvo je to “pravé”.

Pre mňa to rozhodnutie je veľmi jednoduché, lebo nikto okrem Ježiša nepoložil za mňa život. V 33 rokoch, keď človek je v najlepšom veku dobrovoľne odišiel v utrpení z tohto sveta pre mňa a moje hriechy, aby ma zmieril z Bohom. To je obeta a láska, nad ktorou sa treba zamyslieť a rozhodnúť.

Ani Budha alebo Mohamed nezomreli za vykúpenie ľudí…..

Neverím  ani v “seba pomocnú vieru” ktorú hlása New Age, lebo sú situácie v živote, kedy môžete robiť čokoľvek na svete, aj tak sebe alebo iným pomôcť nemôžete….

Nemôžem byť ani Židovka lebo oni očakávajú Mesiáša už tisíce rokov a nezistili, že iný ako Ježiš už nepríde. Starý Zákon je plný proroctiev o Ježišovi, ktoré sa stali skutočnosťou ale oni stále čakajú na “svojho vysneného”. Ale Boh posiela Spasiteľa tak ako on chce, nie ako ho ľudia očakávajú……

Takže zo všetkých náboženstiev mi vychádza kresťanstvo. Aj keď sme ako Božia cirkev nedokonalí, slabí, hriešni a veľa krát viac na pohoršenie pre iných ako na povzbudenie sme vedení Ježišom, ktorý je Boží Syn a On je dokonalý. On dáva zadarmo dar viery, každému, kto ho o to požiada. Boh je láska a on nás miluje a čaká na každého z nás.

Prajem pekný týždeň

 

Lenka

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *