Prajem, aby ste prežili krásne Veľkonočné Sviatky plné pokoja, lásky, vďačnosti Bohu, že poslal svojho jednorodeného syna, aby sa za nás obetoval a daroval nám večný život. Lebo život s Ježišom je nádherný, naplnený láskou a nádejou. Čaká na každého z nás. Lebo po piatkovom utrpení na kríži prichádza radostné zmŕtvychvstanie…..

 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *