Nedeľné zamyslenie – Aký veľký je tvoj Boh?

Článok je prebratý z Evs.sk

Aký veľky je Kristus v tvojom
živote?Verime vo veľkeho
Boha? V Boha, ktory ma
moc, ktory nas može vytrhnuť
aj z najvačšej biedy?Verime. Ale žijeme, ako
keby bol maly. Priliš maly
na vyriešenie našich
problemov, strachov a obav.
Ak zmenšujeme Boha, žijeme v prilišnom strachu.
V utrpeni nemame nadej. Nie sme si isti svojim spasenim.
Mame cirkev, ktora sa boji o svoju buducnosť.
Kračame svojim, nie Jeho smerom.
Ale Boh je vačši ako naše slabosti. Je vačši ako najhlbšie
utrpenie. Je vačši ako najťažšie pochybnosti. Je
vačši ako naše hriechy. Je vačši ako najsilnejši strach.
Je vačši ako ktorekoľvek pokušenie.
Poznaš pribeh Gideona z Biblie? Nebol žiadnym hrdinom.
Bal sa nepriateľov. Nikdy by sa im otvorene
nepostavil na odpor. Ale Boh na neho zavolal. Dal
mu ulohu, aby vyslobodil svoj ľud spod utlaku.
Gideon sa zdrahal. Hovoril: „Kto som ja Pane?
Moj rod je najchatrnejši a ja som najmladši
v dome mojho otca.“
Boh mu však povedal: „Keď budem ja s tebou,
poraziš Midjancov ako jedneho muža.“
A tak Gideon šiel. Na čele 300 mužov porazil obrovsku
armadu. Nie preto, že by boli silnejši, alebo lepšie
vycvičeni, ale preto, že bol s nimi Boh.
Keď Boh povie poď, tak choď. Aj proti nam často
stoji presila strachu, problemov, hriechov… Aj my
sme mali a obyčajni, ako bol Gideon. Mame však veľkeho
Boha.
Tak čoho sa bať? S Nim sme v bezpeči.
Ver v našho veľkeho Boha. Doveruj, že je skutočne
veľky.
Nezmenšuj Ho vo svojom živote.
Slavomir Slavik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *